Studium v Akademii klasické homeopatie

Našimi hlavními cíli jsou vzdělávání zdravotnických odborníků v homeopatii a vývoj a výroba homeopatických přípravků.

Kromě toho usilujeme o šíření homeopatické osvěty mezi laickou veřejností, pořádáme přednášky a konzultační setkání a provozujeme bezplatnou homeopatickou poradnu.

Náš vzdělávací program se řídí zásadou, že každý pacient si zaslouží kvalifikovanou homeopatickou péči. Významnou součástí naší filosofie je vysoce odborný, vstřícný a individuální přístup ke klientům. Vzdělávání je zaměřeno prakticky, s důrazem na akceptaci moderního způsobu života lidí a zároveň s jasným odkazem na Samuela Hahnemanna a jeho originální homeopatické myšlení. Za třicet let vzdělávání máme už nepočítaně absolventů, z nichž více než dva tisíce českou homeopatii denně používá ve své práci. Jsou to lékaři, veterináři, zdravotní sestry a porodní asistentky, lékárníci, psychologové, psychoterapeuti, fyzioterapeuti a mnoho dalších.

V rukách našich absolventů je homeopatie živou, rychle se rozvíjející a úspěšnou metodou. Pomáhá řešit akutní i chronické zdravotní potíže, aniž by jakkoli negativně ovlivňovala organismus pacienta. Důkazem jsou tisíce spokojených uživatelů od miminek po seniory, a to jak v humánní, tak ve veterinární medicíně.

Absolventi dvouletého kurzu Praktická homeopatie podle Hahnemanna jsou schopni svou praxi obohatit o postupy homeopatické diagnostiky a léčby. Znalosti kurzu jsou využitelné v ordinacích praktických i odborných lékařů, pediatrů. Absolventi své znalosti uplatní také v lékárenském provozu, v rámci samostatné homeopatické poradny nebo i masérské praxe, nutriční poradny či poradny zdravého životního stylu.

Do stávajících pacientových zvyků zásadně zasahujeme co nejméně, nechceme klientům cokoli zakazovat či přikazovat. Homeopatie, tak jak ji známe a provozujeme, nám umožňuje pacientům poradit, co je pro ně optimální (výběr profese, uvolnění stresu, jídelníček). Nikdy ale na sebe nebereme roli „zlého policajta“ a volbu svých klientů respektujeme. Náš klient, ať už je to přímo trpící člověk či jeho blízcí, kteří se na nás obrátí, je pro nás partnerem ve společném díle. Snažíme se každého podporovat v tom, aby za své zdraví sám nesl plnou zodpovědnost.

Základní vzdělávání zdravotnických odborníků je rozplánováno na dva roky, s pokračováním na dalších pět. Jednou měsíčně jsou celodenní prezenční přednášky. Na nich probíráme hlavní homeopatické léky a teoretické otázky k homeopatické historii a metodě. Výuka probíhá v Praze, Olomouci, Brně a Ostravě. Rozsah základního studia je 120 hodin. Součástí úspěšného zakončení studia je písemné zpracování pěti kazuistik – případů z vlastní praxe.

Na tento základní kurs Praktická homeopatie podle Hahnemanna navazuje postgraduální vzdělávání – Specializované kurzy praktické homeopatie. Konají se v Praze a v Brně. Homeopatii na nich studujeme do větší hloubky, probíráme málo známé a méně obvyklé homeopatické léky. Interakce studentů s přednášejícím je zde významnější, posluchači jsou většinou praktikující homeopaté s řadou zkušeností a zajímá je diferenciální diagnostika, rozdíly v pojetí esence léku a detaily z různých materií medik.

Každý studující obdrží skripta a vždy před přednáškou také prezentaci ve formátu PDF, aby se mohl s materiálem předem seznámit a byl připraven klást přednášejícímu otázky. Forma přednášek je interaktivní, od druhého ročníku někdy nabývá až formy semináře, kdy se studující průběžně dotazují a nezřídka přidávají své vlastní zkušenosti.

Studium je zakončeno zkouškou ve formě kolokvia a předáním certifikátu o úspěšném absolvování homeopatického vzdělávání.

Všechny naše kurzy jsou otevřeny homeopatům a zdravotnickým odborníkům. Kromě možnosti absolvovat kompletní vzdělávací program s využitím slev je možné navštívit i jednotlivé přednášky, hrazené jednorázově.

Garantem homeopatického vzdělávání je osobně MUDr. Alexandr Fesik, žák Demjana a Taťány Popových, lékař-homeopat se čtyřicetiletou praxí. Přednášející jsou pravidelně proškolováni, jde o praktikující homeopaty a ve všech případech homeopatické „srdcaře“.

Co je nového ve světě homeopatie

10. 06. 2024

Nabídka práce - Vedoucí jakosti a kvalifikovaná osoba pro distribuci léčivých přípravků

Vedoucí jakosti a kvalifikovaná osoba pro distribuci léčivých přípravků

Více informací ...

Nabídka práce - Vedoucí jakosti a kvalifikovaná osoba pro distribuci léčivých přípravků

30. 04. 2024

Zpravodaj ze XIII. homeopatického kongresu

Náš kongres proběhl 12. - 14. dubna 2024 v hotelu Imperiál Ostrava.

Více informací ...

Zpravodaj ze XIII. homeopatického kongresu

09. 03. 2024

???? Pozvánka na událost: Cesta k harmonii ????

Připojte se k nám na jedinečnou cestu k harmonii, kde společně objevíme, jak nalézt rovnováhu a klid v každodenním životě. Tato speciální akce se koná v příjemném prostředí městského domu kultury a je otevřena každému, kdo se chce dozvědět více o osobním růstu, mindfulness a technikách pro dosažení vnitřní pokoje.

Více informací ...

???? Pozvánka na událost: Cesta k harmonii ????
MUDr. Alexandr Fesik