Studium v Akademii klasické homeopatie

Našimi hlavními cíli jsou vzdělávání zdravotnických odborníků v homeopatii a vývoj a výroba homeopatických přípravků.

Kromě toho usilujeme o šíření homeopatické osvěty mezi laickou veřejností, pořádáme přednášky a konzultační setkání a provozujeme bezplatnou homeopatickou poradnu.

Náš vzdělávací program se řídí zásadou, že každý pacient si zaslouží kvalifikovanou homeopatickou péči. Významnou součástí naší filosofie je vysoce odborný, vstřícný a individuální přístup ke klientům. Vzdělávání je zaměřeno prakticky, s důrazem na akceptaci moderního způsobu života lidí a zároveň s jasným odkazem na Samuela Hahnemanna a jeho originální homeopatické myšlení. Za třicet let vzdělávání máme už nepočítaně absolventů, z nichž více než dva tisíce českou homeopatii denně používá ve své práci. Jsou to lékaři, veterináři, zdravotní sestry a porodní asistentky, lékárníci, psychologové, psychoterapeuti, fyzioterapeuti a mnoho dalších.

V rukách našich absolventů je homeopatie živou, rychle se rozvíjející a úspěšnou metodou. Pomáhá řešit akutní i chronické zdravotní potíže, aniž by jakkoli negativně ovlivňovala organismus pacienta. Důkazem jsou tisíce spokojených uživatelů od miminek po seniory, a to jak v humánní, tak ve veterinární medicíně.

Absolventi dvouletého kurzu Praktická homeopatie podle Hahnemanna jsou schopni svou praxi obohatit o postupy homeopatické diagnostiky a léčby. Znalosti kurzu jsou využitelné v ordinacích praktických i odborných lékařů, pediatrů. Absolventi své znalosti uplatní také v lékárenském provozu, v rámci samostatné homeopatické poradny nebo i masérské praxe, nutriční poradny či poradny zdravého životního stylu.

Do stávajících pacientových zvyků zásadně zasahujeme co nejméně, nechceme klientům cokoli zakazovat či přikazovat. Homeopatie, tak jak ji známe a provozujeme, nám umožňuje pacientům poradit, co je pro ně optimální (výběr profese, uvolnění stresu, jídelníček). Nikdy ale na sebe nebereme roli „zlého policajta“ a volbu svých klientů respektujeme. Náš klient, ať už je to přímo trpící člověk či jeho blízcí, kteří se na nás obrátí, je pro nás partnerem ve společném díle. Snažíme se každého podporovat v tom, aby za své zdraví sám nesl plnou zodpovědnost.

Základní vzdělávání zdravotnických odborníků je rozplánováno na dva roky, s pokračováním na dalších pět. Jednou měsíčně jsou celodenní prezenční přednášky. Na nich probíráme hlavní homeopatické léky a teoretické otázky k homeopatické historii a metodě. Výuka probíhá v Praze, Olomouci, Brně a Ostravě. Rozsah základního studia je 120 hodin. Součástí úspěšného zakončení studia je písemné zpracování pěti kazuistik – případů z vlastní praxe.

Na tento základní kurs Praktická homeopatie podle Hahnemanna navazuje postgraduální vzdělávání – Specializované kurzy praktické homeopatie. Konají se v Praze a v Brně. Homeopatii na nich studujeme do větší hloubky, probíráme málo známé a méně obvyklé homeopatické léky. Interakce studentů s přednášejícím je zde významnější, posluchači jsou většinou praktikující homeopaté s řadou zkušeností a zajímá je diferenciální diagnostika, rozdíly v pojetí esence léku a detaily z různých materií medik.

Každý studující obdrží skripta a vždy před přednáškou také prezentaci ve formátu PDF, aby se mohl s materiálem předem seznámit a byl připraven klást přednášejícímu otázky. Forma přednášek je interaktivní, od druhého ročníku někdy nabývá až formy semináře, kdy se studující průběžně dotazují a nezřídka přidávají své vlastní zkušenosti.

Studium je zakončeno zkouškou ve formě kolokvia a předáním certifikátu o úspěšném absolvování homeopatického vzdělávání.

Všechny naše kurzy jsou otevřeny homeopatům a zdravotnickým odborníkům. Kromě možnosti absolvovat kompletní vzdělávací program s využitím slev je možné navštívit i jednotlivé přednášky, hrazené jednorázově.

Garantem homeopatického vzdělávání je osobně MUDr. Alexandr Fesik, žák Demjana a Taťány Popových, lékař-homeopat se čtyřicetiletou praxí. Přednášející jsou pravidelně proškolováni, jde o praktikující homeopaty a ve všech případech homeopatické „srdcaře“.

Co je nového ve světě homeopatie

22. 11. 2023

Ohlédnutí se na XI. homeopatické kazuistiky

14. - 15. října 2023 proběhli už XI. homeopatické kazuistiky zaměřené na Homeopatickou léčbu zvířat – jaký pán, takový pes

Více informací ...

15. 11. 2023

Homeopatie průvodce na cestě životem (v nemoci i prevenci)

Pokud chcete zjistit více o homeopatii, přijďte na přednášku, kterou pro vás připravila Mgr. Miroslava Šašková. Mgr. Šašková je psychoterapeut, homeopat a andragog, která vám ráda ukáže, jak může homeopatie být vaším průvodcem na cestě životem, v nemoci i v prevenci.

Více informací ...

Homeopatie průvodce na cestě životem (v nemoci i prevenci)

14. 11. 2023

Astro festival Kroměříž

Milí přátelé, srdečně vás zveme na Astro festival zdraví Kroměříž, který se koná v sobotu a neděli 25-26 listopadu 2023, vždy od 9:00 do 17:00. Na festivalu se budete moci seznámit s různými oblastmi zdraví, wellness, osobního rozvoje a duchovnosti. Budete mít možnost vyzkoušet si různé terapie, poradit se s odborníky, nakoupit si zdravé a ekologické produkty, zúčastnit se zajímavých přednášek a workshopů a pobavit se s přáteli. Mezi vystavovateli a přednášejícími bude i Akademie klasické homeopatie, která vám představí principy a výhody homeopatie jako přírodní a holistické metody léčení. V neděli 26 listopadu 2023 od 15:00 bude mít Iva Plačková, učitelka mateřské školy a lektorka, přednášku o tom, jak používat homeopatii v péči o děti a jak jim pomoci s běžnými zdravotními problémy. Vstupné na festival je 50 Kč a zahrnuje vstup do všech přednášek a workshopů. Těšíme se na vás!

Více informací ...

Astro festival Kroměříž
MUDr. Alexandr Fesik